Yksilö ja joukkue osana seuraa

Lapsen salibandyharrastus ei lähtökohtaisesti ole palvelu, jonka vanhemmat ostavat seuralta. Pikemminkin se on jotain, mitä vanhemmat tuottavat osana seuraa, seuran antaessa toiminnalle raamit ja tuen. Joukkueiden operatiivista toimintaa pyöritetään talkoovoimin, mikä tarkoittaa vanhemmille osallistumista mm. joukkueenjohtajan, huoltajan, rahastonhoitajan, toimitsijan, kahvilamyyjän, turnausjärjestäjän ja monen muun elintärkeän tukifunktion muodossa.

Mitä joukkue sitten saa seuralta, jos päivittäistä toimintaa pyöritetään pitkälti talkoilla? Miksi seurassa on palkattuja työntekijöitä, ja miksi seura kerää jäsen- ja toimintamaksun? Tässä kohtaa on palattava visioomme – siihen mitä haluamme olla. Tahtotilamme on jatkuvasti kehittää valmennusta ja muuta toimintaa pystyäksemme mahdollistamaan laadukkaan harrastusympäristön junioreillemme. Tämän saavuttaaksemme tarvitsemme yhtenäisen toimintakulttuurin, pelaajapolun ja ennen kaikkea erinomaista ja yksilön tarpeita vastaavaa valmennusta ja ohjausta.

Pystyäksemme nostamaan toiminnan ja etenkin valmennuksen laatua vastaamaan tavoitteitamme olemme palkanneet erittäin ammattitaitoisia ja intohimoisia toimihenkilöitä tätä visiota käytännössä jalkauttamaan. He takaavat ja kehittävät toiminnan laatua seurassa mm.

  • pelaajapolkua (eli käytännössä joukkueyksiköiden muodostamista ja toimintamalleja) suunnittelemalla ja jalkauttamalla siten, että voimme tarjota tavoitteita vastaavan ja kehitystä palvelevan harrastusvaihtoehdon jäsenillemme läpi peliuran
  • perustamalla uudet aloittavat ikäryhmät ja ohjaamalla joukkueita taipaleensa alussa
  • joukkueiden valmentajia mentoroimalla ja tukemalla harjoittelun suunnittelua
  • joukkueiden valmentajien koulutuksilla
  • olemalla nimettävissä tarvittaessa varsinkin seuran edustusjoukkueiden valmentajiksi, joihin ei välttämättä muuten löytyisi riittävän kokeneita valmentajia. Muut joukkueet eivät Granissa maksa työntekijöiden valmentamilleen joukkueille uhrattuja valmennustunteja, vaan maksu kerätään täysimääräisesti hyödyn saavalta joukkueelta.
  • erilaisten pien- ja yksilövalmennusryhmien (mm. aamu-, maalivahti-, taitoryhmävalmennus) kautta yksilöiden tukemiseksi tavoitteissaan

Nämä tukitoimet eivät olisi mahdollisia yli 500 pelaajan seurassa, ellei palkattuja toimihenkilöitä olisi riittävästi. Ainakaan niin laadukkaasti, että siitä aidosti hyötyisivät kaikki.