GrIFK Salibandy ry:n toimihenkilöiden oppaat ja seuran toimintaperiaatteet

 

GrIFK Salibandy

Toimintaperiaatteet


1. Johdanto

Tämä ohje kertoo GrIFK Salibandyn toimintaperiaatteista.

2. Joukkueet

Yhdessä ikäluokassa voi olla yksi tai useampi joukkue ja yhden joukkueen sisällä yksi tai useampi peliryhmä. Seuran toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö määrittelevät yhdessä valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa miten kussakin ikäluokassa toimitaan.

2.1.Joukkueiden muodostaminen

Uusia joukkueita perustetaan GrIFK Salibandyn alaisuuteen lähes vuosittain. Tarve uusien joukkueiden perustamiselle arvioidaan keväisin ennen uuden kauden alkua. Perusajatuksena on, että juniorijoukkueita - niin tyttö- kuin poikajoukkueitakin - tulisi löytyä kaikista ikäryhmistä, mikä takaisi pelaajille parhaat harjoitus- ja kehittymismahdollisuudet.

Nuorimmat ryhmät aloittavat toimintansa kerhoina, ja toiminnan käynnistämisestä ja toteuttamisesta vastaa seura. Mikäli kerhon pelaajamäärä kasvaa riittävän suureksi, perustetaan kerhosta seuraavana vuonna joukkue, joka ilmoitetaan Salibandyliiton alaiseen sarjaan.

Erityisesti A-C -juniorijoukkueiden perustaminen on seuran harkinnassa. Seura pyrkii integroimaan näiden joukkueiden toiminnan aikuisjoukkueiden kanssa.

2.2. Juniorijoukkueiden kasvatukselliset tavoitteet

GrIFK tukee kotien kasvatustyötä pyrkien osaltaan kasvattamaan pelaajansa

- omatoimisiksi, myönteisiksi ja itseensä luottaviksi

- urheilulliseen, päihteettömään ja terveeseen elämäntapaan

- muiden huomioonottamiseen ja ryhmässä toimimiseen

- kantamaan vastuuta omasta käytöksestään ja huolehtimaan omista sekä joukkueen välineistä

- noudattamaan yleisiä sekä joukkueen sisäisiä sääntöjä ja normeja

Pelaajaa kannustetaan ottamaan vastuuta kehittymisestään myös henkilökohtaisen harjoittelun avulla.

2.3. Harjoitukselliset tavoitteet

GrIFK:ssa noudatetaan Suomen Salibandyliiton (SSBL) eri ikäluokkia koskevia suosituksia oppimistavoitteista ja harjoittelusta.

Juniorijoukkueiden tavoitteena on kehittää pelaajien henkilökohtaisia lajitaitoja, sekä joukkuepelin edellyttämiä yhteistyökykyjä. Näiden lisäksi juniorijoukkueiden tavoitteena on kasvattaa pelaajia seuran edustusjoukkueisiin sekä muihin aikuisjoukkueisiin.

Aikuisten pelaajien joukkueissa harjoittelu noudattaa kunkin joukkueen itselleen hyväksymää harjoituksellista linjaa joukkueen tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. Aikuisjoukkueet pyrkivät tarjoamaan seuran aikuistuville junioreille reitin aikuisten sarjoihin.

2.4. Joukkueiden yhteistyö

Seura kannustaa joukkueiden väliseen yhteistyöhön niin ikäluokan sisällä kuin ikäluokkien välillä. Harjoittelu ja pelaaminen itseään parempien/vanhempien pelaajien kanssa kehittää pelaajaa.

2.5. Kilpailulliset tavoitteet

GrIFK:n aikuisten joukkueet pelaavat ensisijaisesti liiton sarjoissa. Mikäli joukkue haluaa, se voi osallistua myös muihin sarjoihin, kuten Alueliigaan. Aikuisten joukkueet määrittelevät itse kilpailulliset tavoitteensa.

GrIFK:n juniorijoukkueet pelaavat oman ikäluokkansa liiton sarjoja, sekä mahdollisesti joukkuekohtaisesti muita sarjoja, mikäli se joukkueen kannalta katsotaan järkeväksi. Tästä päättävät joukkueenjohtaja yhdessä valmentajan sekä seuran valmennuspäällikön kanssa. Seuran tavoitteena on, että jokaisesta ikäluokasta vähintään yksi joukkue osallistuu alueelliseen kilpasarjaan tai valtakunnalliseen sarjaan.

3. Säännöt

3.1. Pelaaja

- Pelaan salibandya, koska MINÄ haluan, en koska vanhempani tai valmentaja haluavat.

- Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä.

- Salibandy on herrasmieslaji - siksi pelaan maltillisesti. Tappelut ja suunsoitto pilaavat tunnelman kaikilta eivätkä ne kuulu GrIFK:n salibandyjoukkueiden käytökseen.

- Kunnioitan vastustajiani.

- Kunnioitan edustusasuani.

- Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja ja kannustan kaikkia joukkueen pelaajia niin harjoituksissa kuin otteluissa, sekä kentällä että vaihtoaitiossa.

- Huolehdin siitä, että varusteeni ovat kunnossa tullessani harjoituksiin ja otteluihin.

- Voittaminen ei ole tärkeintä - yhtä tärkeää on nauttia pelaamisesta, kehittyä pelaajana, saada uusia ystäviä sekä yrittää parhaansa niin harjoituksissa kuin otteluissakin.

- Muistan, että valmentajat ja erotuomarit haluavat auttaa minua ja annan heidän työlleen sen ansaitseman arvostuksen.

- Ollessani estynyt osallistumaan harjoituksiin tai otteluihin, ilmoitan siitä valmentajalleni.

3.2. Vanhempien tuki lasten harrastuksessa

- Muistan, että lapseni pelaa salibandya, koska hän itse haluaa.

- Muistan myös otteluissa, että vaikka ne ovatkin kilpailutilanteita, ovat ne kuitenkin vain osa lajia ja sen myötä osa oppimista.

- Jokaisen onnistuneen suorituksen takana on monta epäonnistunutta yritystä.

- Opetan lapseni pelaamaan sääntöjen mukaisesti ja noudattamaan niitä yhteisiä sääntöjä, joista valmentajien kanssa on sovittu.

- Opetan lapselleni, ettei tärkeintä ole voittaminen vaan parhaansa yrittäminen. Salibandy on joukkuepeli, jossa ei ratkaise "parhaat pelaajat" vaan joukkueen yhteistyö. Sitä kautta jokainen pelaaja omalla pelipanoksellaan on kentän paras pelaaja.

- En nöyryytä lastani, enkä huuda hänelle kun hän tekee virheitä tai pelaa huonosti.

- Annan tunnustusta otteluissa tehdyille hyville suorituksille, sekä oman, että vastustajajoukkueen.

- En arvostele tuomareita tai epäile heidän puolueettomuuttaan - vain valmentaja kommunikoi erotuomareiden kanssa.

- Annan arvoa valmentajalle hänen tekemästään arvokkaasta työstä.

- Tiedostan aikuisena esimerkkini merkityksen ja pyrin osaltani sitoutumaan joukkueen yhteisiin toimintatapoihin osallistuessani joukkueen toimintaan.

- Vanhempana minulla on myös oikeus kysyä valmentajilta heidän tekemistä ratkaisuista tai lapseni harrastukseen liittyvistä muista kysymyksistä.

- Vanhempana minulla on suuri merkitys lapseni harrastuksessa myös muutoin kuin kuljettaessani häntä harjoituksiin - otteluilla on suuri merkitys jokaiselle, joten koetan parhaani mukaan päästä katsomoon kannustamaan omaa lastani ja koko joukkuetta.

3.3. Katsojana salibandyottelussa

- Muistan, että pelaajat pelaavat salibandya, koska se on heistä kivaa. He eivät pelaa salibandya ainoastaan viihdyttääkseen minua.

- Kunnioitan tuomareita ja vastustajajoukkueen jäseniä - ilman heitä ei olisi peliä.

- Kannustan positiivisesti ja rakentavasti ja muistan, että taktisten neuvojen antaminen on valmentajan tehtävä, ei katsojan.

4. Valmennus

4.1. Seuran valmennuspäällikkö

Seuran valmennuspäällikkönä toimii Heidi Vanhanen.

Yhteystiedot: valmennus@grifk.net / gsm 044 2431 905.

Valmennuspäällikön tehtävänä on ensisijaisesti kehittää seuran sisäistä urheilutoimintaa. Samalla valmennuspäällikkö myös vastaa kauniaislaisen salibandyn ja seuran ulkoisen kuvan kehittämisestä.

Tehtävänä myös luoda ja kehittää valmentajien koulutusohjelmaa sekä muuta joukkueille ja pelaajille suunnattua erityisvalmennusta, kuten maalivahtivalmennusta tai ravintoinformaatiota.

4.2. Valmentajien tehtävät

- Kauden harjoitussuunnitelman laatiminen sekä sen toteuttaminen.

- Joukkueen nimeäminen ja pelitaktiikan suunnitteleminen otteluihin.

- Otteluiden ja harjoitusten johtaminen.

- Kauden kilpailu- ja toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä joukkueen vastuuhenkilöiden sekä seuran valmennuspäällikön kanssa.

- Pelaajien kasvatuksellinen ohjaaminen.

- Läsnäolovelvollisuus joukkueen tapahtumissa.

- Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana - olen esimerkkinä myös omalla käytökselläni sekä allekirjoitan lauseen "Kunnioita kaveria" myös niin, että se näkyy valmennusajatuksessa.

- Esiintyminen joukkueen tilaisuuksissa seuran edustusasussa.

- Valmentajien toimintatavan tulee olla urheilijat tasapuolisesti huomioonottava. Seurassa on nollatoleranssi fyysistä tai henkistä väkivaltaa, kiusaamista, päihteiden käyttöön ja tarjoamiseen liittyvää käytöstä sekä seksuaalista häirintää vastaan. 

- Valmentajan tulee tehdä yhteistyötä muiden seuran valmentajien kanssa heitä kunnioittaen

- Valmentajan tulee olla selkeä ja johdonmukainen kommunikoinnissaan

- Valmentajan tulee muistaa, että toimintaa harjoitetaan lasten ja nuorten hyväksi

- Valmentajan toiminnan tulee olla kannustavaa, pelaajakeskeistä ja hyvää ilmapiiriä ylläpitävä

- Kaikenlaiset fyysiset, nöyryyttävät tai pelottavat rangaistukset ovat kiellettyjä

- Epäasiallisen käytöksen tapauksen käsittelyssä seuraamme Väestöliiton toimintaohjeita (https://etoleyksin.fi/wp-content/uploads/2019/05/toimintaohjeet-seuroille-epaasiallisen-kaytoksen-tapausten-kasittelyyn.pdf

4.3. Peluuttaminen
Joukkueiden sisällä sovitaan pelaajien peluuttamisesta. Tästä vastaavat käytännössä valmentajat. Nuorimpien junioreiden kohdalla huomioidaan Suomen Salibandyliiton ja Nuoren Suomen ohjeistukset. 

5. GrIFK Salibandy ry:n taloustoiminta

5.1. Yhdistyksen taloustoiminta

Seuran taloutta on hoidettava vastuullisesti. Kaikki seuran varat, velat ja omaisuus ovat viimekädessä hallituksen vastuulla. Yhdistystoiminta on edelleen pääosin vapaaehtoista työtä, jota tehdään yleensä pääosin ilman palkkaa. Käytännön rahaliikennettä ja taloutta tilikauden aikana hoitavat hallituksen jäsenet, nimetyt seuran toimihenkilöt sekä hallituksen hyväksymät joukkueiden vastuuhenkilöt.

GrIFK Salibandy ry:n (GrIFK Innebandy rf.) taloushallinto muodostuu koko yhdistyksen kattavasta taloushallinnosta, sekä jokaisen yhdistyksen alaisuudessa toimivan joukkueen taloushallinnoista, jotka ovat itsenäisiä mutta tilivelvollisia yhdistykselle. Tämä tarkoittaa joukkuekohtaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen suorittamista. Yhdistys puolestaan vastaa yleishyödyllisten suoritteiden, kuten hallimaksujen ja koulutuksen, hoidosta.

Yleishyödyllisten suoritteiden aiheuttamat kulut katetaan kaupungin avustuksella sekä muilla tuloilla. Yhdistyksen taloustoiminnan kehittämisestä vastaa hallitus, jonka kokoonpanoa ja toimikautta koskevat säännöt ovat yhdistyksen säännöissä.

Yhdistys kuuluu jäsenenä GrIFK:n emoseuraan. Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan emoseuran jäsenmaksun osana yhdistyksen jäsenmaksua.

5.2. Yhdistyksen talousohjeet

5.2.1. Yhdistyksen ja joukkueiden rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen

Yhdistyksen rahat ja omaisuus siirtyvät kauden päätyttyä seuraavan kauden pohjakassaksi. Vastaavasti joukkueiden rahat ja omaisuus siirtyvät kauden päätyttyä seuraavan kauden pohjakassaksi joukkueen käyttöön.

5.2.2. Joukkueen loppuminen tai jakautuminen

Lopettava tai jakautuva joukkue on itse velvollinen korvaamaan aiheutuvat kustannukset esimerkiksi Suomen Salibandyliitolle, mikäli tällaisia joukkueen lopettamisesta tai jakautumisesta syntyy.

Muilta osin toimintansa lopettaneen joukkueen keräämät varat siirtyvät seuran yhteiskassaan. Seuran hallitus päättää rahojen käyttökohteen, joka on ensisijaisesti seuran oma tukirahasto.

5.3. Joukkueiden taloustoiminta

GrIFK Salibandy ry:n joukkueiden tilikausi on 1.5.-30.4.

Joukkueiden on tilikausittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan eikä tilikausien yli saa siirtää joukkueen velkoja. Toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aiemmilta vuosilta säästöjä, joilla vaje katetaan, tai jos joukkue on tehnyt varauksia aiempina vuosina tulevien, suunniteltujen menojen kattamiseksi. Joukkueiden on budjetoitava tulot ja menot maksuperusteisina toimintakauden kuukausille siten, että joukkueen varat riittävät kulloinkin kattamaan kaikki velvoitteet.

GrIFK Salibandy ry:n alaiset joukkueet rahoittavat kautensa pääasiallisesti pelaajien maksamilla kausimaksuilla. Joukkueet voivat ottaa vastaan sponsorilahjoituksia. Muuhun merkittävään varainhankintaan tulee pyytää lupaa seuran hallitukselta.

Joukkueen taloudenhoitajan on tarvittaessa ja pyynnöstä voitava toimittaa joukkueensa kirjanpito kahden viikon varoitusajalla yhdistyksen toiminnanjohtajalle tai yhdistyksen hallituksen kokoukseen.

5.3.1. Joukkueiden tilintarkastus

Joukkueille suositellaan sisäistä tilintarkastuskäytäntöä: taloudenhoitaja toimittaa tilinpäätöksen, tiliotteet ja kuitit jäävittömälle joukkueenjohtajalle. Tarkastuksen jälkeen tämä lähettää yksinkertaisen tilintarkastuskertomuksen kaikille huoltajille.

5.3.2. Joukkueiden hankinnat

Joukkueet vastaavat itse omista hankinnoistaan. Mikäli joukkueen toimihenkilöt tilaavat tavaraa laskuun, vastaavat he joko itse tai yhdessä joukkueen muiden vastuuhenkilöiden kanssa siitä henkilökohtaisesti. Yhdistys ei vastaa missään tilanteessa joukkueiden tekemistä hankinnoista.

Yhdistyksen nimissä ja yhdistyksen vastattavaksi on joukkueilla oikeus hankkia tarvikkeita tai varusteita vain, mikäli siitä on hallituksen kokouspöytäkirjassa puoltava maininta ja näin yhdistyksen hallituksen suostumus.

Joukkueet päättävät itsenäisesti siitä, millaista käytäntöä joukkueessa noudatetaan maalivahdinvarusteiden ja pelivälineiden hankinnasta. Peliasujen sekä lämmittelyasujen osalta joukkueiden on noudatettava hallituksen ohjeistusta. Kaikkia joukkueita sitovilla hankintasopimuksilla säästetään kustannuksia sekä joukkueiden toimihenkilöiden vaivaa.

Joukkueilla on lupa hankkia seuran logolla varustettuja tuotteita, mikäli ne olennaisesti liittyvät salibandyyn. Tällaisiksi katsotaan peliasujen lisäksi esimerkiksi pelilaukut ja päähineet. Kaikista edustuksellisista varustehankinnoista on kuitenkin syytä pyytää lausunto yhdistyksen hallitukselta.

5.3.3. Joukkueen rahat ja omaisuus

Kaikki joukkueiden rahat ja omaisuus, jotka on maksettu, kerätty tai hankittu joukkueiden tekemillä talkootöillä ovat joukkueitten omaisuutta. Jokainen joukkue on velvollinen huolehtimaan kirjanpidosta sekä toimittamaan joukkuekohtaisen tilinpäätöksen, joka liitetään GrIFK Salibandy ry:n kirjanpitoon.

Kausimaksujen, sekä muiden kustannusten suuruudesta päättävät joukkueet itsenäisesti omien talousarvioidensa perusteella. Tarkoitus kuitenkin on, että maksut pidetään kohtuullisina, jotta jokaisella olisi mahdollisuus lajin harrastamiseen.

Joukkueelle hankituista mainostuloista ei myönnetä henkilökohtaisia maksualennuksia tai etuja, jotta ei tule veroseuraamuksia. Talkootyöhön osallistujat eivät myöskään voi korvamerkitä hankkimiaan varoja omaan käyttöönsä.

5.3.4. Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus

GrIFK Salibandy ry:n käytössä on pankkitili, jonka tilinkäyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla. Käyttöoikeus tulee vahvistaa yhdistyksen vuosikokouksessa ja tämä päätös toimittaa myös pankkiin.

Jokaisella joukkueella on hallinnassaan oman joukkueen kustannuspaikan talousraportoinnin mahdollisuudet, jonka kautta ohjataan vain ja ainoastaan joukkueen varoja sekä maksuliikennettä. Joukkueilla on oikeus määritellä itsenäisesti kenelle tai keille joukkueen kustannuspaikan taloudenhallintaoikeudet myönnetään. Tilinavauksesta tai tilinkäyttöoikeuden siirrosta tehdään virallinen päätös hallituksen kokouksessa.

5.3.5. Joukkueen budjetti

Jokainen GrIFK Salibandy ry:n alainen joukkue tekee kullekin kaudelle oman budjetin toiminnanjohtajan avustuksella. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista velvoitteista ja sitoumuksistaan joita sillä on. Joukkueen kauden budjetit voivat olla tuloja suuremmat, mikäli joukkueella on aikaisemmilta kausilta säästöjä, joilla menot katetaan.

Valmentajakorvauksien maksaminen varsinaisen sarjatoiminnan ulkopuolella ulkomaan turnaus- ja pelimatkoilla määritetään seuraavasti: 

  • Joukkue maksaa valmentajalle/valmentajille ylläpidon turnaus/pelimatkan aikana (sis. joukkueen yhteiset ruokailu, matkustuskulut ja mahdollisen yöpymisen). Yöpyminen tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti
  • Valmentajan valmentajakorvaus ko. ajanjaksolta on joukkueenjohdon ja valmennuksen päätettävissä, joka tulee hyväksyttää toiminnanjohtajalla. 

5.3.6. Myynti ja talkoot

Joukkueet eivät voi ottaa mitään tuotteita tai palveluita myyntiin ilman GrIFK Salibandy ry:n hallituksen lupaa. Hallitus varmistaa parhaansa mukaan, että myynti ei aiheuta veroseuraamuksia. Pääpiirteissään tämä rajoittaa myynnin joukkueen/seuran omiin tapahtumiin ja rahanhankinnalla on oltava selkeä kohde (esim. turnaus tai leiri).

Talkootöistä on hyvä tehdä kirjallinen sopimus teettäjän kanssa. Sopimuksen vahvistavat joukkueen vastuuhenkilöt allekirjoituksellaan ja myös vastaavat työn tekemisestä. Yhdistys ei vastaa joukkueiden sopimista talkootöistä tai näiden toteuttamista eikä ota niistä taloudellista vastuuta. Arpajaisten suhteen noudatetaan arpajaisia koskeva lakia. Lisätietoja myynti- ja talkootöistä antaa yhdistyksen toiminnanjohtaja.

6. Muut asiat

Seuran sisäisten sääntöjen noudattamista valvovat joukkueiden jäsenet sekä juniorijoukkueiden kohdalla joukkueenjohtaja valmentajien kanssa yhdessä. Näiden sääntöjen lisäksi tulee pelaajien noudattaa myös joukkuekohtaisia sääntöjä, mikäli tällaisia on tehty.

6.1. Pelaajasiirrot

Pelaajien siirtymisessä seurasta toiseen on noudatettava Suomen Salibandyliiton asettamia määräyksiä siirtoajoista sekä mahdollisista siirtomaksuista. Kaikista pelaajasiirroista vastaa toiminnanjohtaja.

Seuran sisäisissä pelaajasiirroissa suositellaan kysymään valmennuspäällikön lausunto ennen siirtopäätöstä. Siirron täytyy olla pelaajan etujen mukaista.

GrIFK Salibandy ry. ei hyväksy pelaajien värväämistä muista seuroista henkilökohtaisilla yhteydenotoilla tai sitä, että GrIFK;n pelaajia houkutellaan toisen seuran joukkueeseen. Pelaajien siirtymisen on tapahduttava pelaajan itsensä aloitteesta.

6.1.1. Taloudelliset asiat siirron yhteydessä

Pelaajan mukana ei siirry edelliseen joukkueeseen maksettua/hankittua rahaa tai muuta omaisuutta. Tämä koskee myös varusteita, jotka on hankittu joukkueen yhteisillä varoilla. Näin ollen pelaajan siirtyessä toiseen joukkueeseen tai seuraan on hän velvollinen palauttamaan esim. peliasunsa tai muun vastaavan omaisuuden, joka voidaan katsoa vanhan joukkueen omaisuudeksi, ennen kuin siirto on hyväksyttävissä.

Maksettujen kausimaksujen palautuksesta joko kokonaan tai osittain, riippumatta siitä missä vaiheessa kautta pelaajan siirto tapahtuu, noudatetaan seuraavaa linjaa: mitään edelliseen joukkueeseen suoritettuja maksuja ei palauteta pelaajalle tai siirretä uuden joukkueen tilille. Tästä suosituksesta joukkueilla on kuitenkin oikeus noudattaa poikkeavaa linjaa, mikäli se on joukkueen sisällä hyväksytty. Tilanteita, jolloin rahojen palautusta suositellaan harkittavaksi ovat esim. pelaajan lopettaminen työn/opiskelun aiheuttaman yllättävän muuton vuoksi.

Ennen siirron hyväksymistä on pelaajan kaikissa tilanteissa hoidettava ne velvoitteet, joita hänellä on vanhaa seuraansa kohtaan (niin taloudelliset kuin edustuksellisetkin) ennen kuin siirto on hyväksyttävissä. Näin sekä silloin kun pelaaja siirtyy GrIFK:sta toiseen seuraan tai päinvastoin.

Seuran sisäisissä joukkuesiirroissa pelaaja alkaa maksamaan kausimaksuja uuteen joukkueeseen, kuitenkin niin, että väh. 50% edellisen joukkueen budjetoidusta kausimaksusta on maksettu vanhalle joukkueelle. Kaikki seuran sisäiset pelaajien joukkuesiirrot tulee hyväksyttää valmennuspäälliköllä.

6.2. Lopettaminen

Pelaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti joukkueenjohtajalle lopettamisesta. Tämä päiväys määritellään ns. irtisanoutumiseksi joukkueen toiminnasta.

Kaikissa lopettamistapauksissa kausimaksuista on kuitenkin suoritettava vähintään 50% ja maksettava seuran jäsenmaksu, mikäli lopettamisilmoitus tehdään 1.5. jälkeen.   

Missään lopettamistilanteissa ei maksettuja kausimaksuja palauteta pelaajalle.

Pelaaja voi anoa poikkeusta näihin maksusääntöihin, mikäli lopettamispäätös johtuu muutosta toiselle paikkakunnalle tai muusta yllättävästä muutoksesta elämäntilanteessa. Mikäli joukkue ja pelaaja eivät pääse yhteisymmärrykseen kausimaksuista, voivat he pyytää seuran hallitukselta ratkaisua.

6.3. Kausimaksujen määräytyminen loukkaantumisissa 

Pelaajan loukkaantuessa/sairastuessa (osoitettava lääkärintodistus) pitkäaikaisesti, voidaan kausimaksuista myöntää vapautusta. Pelaajan tulee loukkaannuttuaan välittömästi ilmoittaa joukkueenjohdolle ja valmentajalle arvioitu poissaoloaika.

Kahden ensimmäisen kuukauden aikana ei saa alennuksia kausimaksuihin

Kolmannesta kuukaudesta alkaen pelaajan ei tarvitse maksaa kausimaksuja niin kauan kuin on estynyt osallistumasta joukkueen tapahtumiin.

Kaikki tapaukset käsitellään kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja alennukset määrittelee joukkueenjohto ja talousvastaavat.

6.4. Hallivuorot

Toiminnanjohtaja neuvottelee joukkueiden kanssa ennen kauden alkua harjoitusvuorojen tarpeesta ja tekee näiden neuvottelujen perusteella hallivuorojen jaon. Periaatteista on erillinen hallituksen linjaus.

Koska harjoitusvuoroista on niukkuutta, joukkueiden velvollisuus on ilmoittaa käyttämättä jäävät vuorot toiminnanjohtajalle mahdollisimman hyvissä ajoin jotta lisävuoroja tarvitsevat joukkueet voivat käyttää ne.

6.5. Logo ja edustusasut

GrIFK-logo on seuran virallinen tunniste. Sitä ei voi käyttää missään yhteydessä ilman yhdistyksen lupaa. Luvan logon käyttöön antaa toiminnanjohtaja tai viime kädessä yhdistyksen hallitus.

Vihreä pelipaita, mustat shortsit ja valkoiset sukat ovat seuran edustusasu, jota tulee käyttää otteluissa. Kakkospaita on musta, samoin pelisukat ovat mustat. 

Jokaisella joukkueella on oikeus itsenäisesti päättää peli- ja muihin edustusasuihin myytävistä ja painatettavista mainoksista, mutta kaikki nämä tulee ensin hyväksyttää toiminnanjohtajalla. Joukkueet eivät kuitenkaan saa mainostaa yrityksiä tai tuotteita, jotka liittyvät esim. alkoholiin, tupakkaan, energiajuomiin, vedonlyöntiin taikka muuhun K18-toimintaan tai K18-tuotteisiin. Epäselvissä tapauksissa tulee kysyä hallituksen linjaus.

Mikäli seuralla on yhteistyösopimuksia yritysten kanssa, näiden kilpailijoiden mainostaminen ei ole sallittua joukkueille.

6.6. Kysymykset ja valitukset

Kaikissa epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tilanteissa tulee joukkueiden vastuuhenkilöiden tai joukkueenjohtajien kääntyä asiayhteydestä riippuen toiminnanjohtajan, valmennuspäällikön tai yhdistyksen puheenjohtajan puoleen. Mikäli ongelmaan ei näin löydetä ratkaisua, on asia tuotava käsiteltäväksi yhdistyksen hallitukseen, joka toimii viime kädessä ongelmanratkaisuelimenä.